Gedragsanalyse

Als gedragsanalist neem ik standaard een aantal zaken mee in mijn analyse:

Zaken als deelnemer, observant, ruimte, duidelijkheid en veiligheid, welke bij aan- of juist afwezigheid ervan, gedrag en verlangens (…!) verklaren.

Vanuit deze route is elk gedrag verklaarbaar en daardoor beïnvloedbaar. In mijn onderzoek naar gedrag in relatie tot de formule van Einstein E = MC2 (Energie is massa maal de snelheid van het licht in het kwadraat) toon ik aan dat deze formule ook te gebruiken is op gedrag en beïnvloedbaarheid van de mens.

Emotie(s), verlangens en gedrag zijn voor mij als gedragsanalist het vertrekpunt !
Wat je veelal ziet bij veranderingsprocessen, onderhandelingen en reorganisaties is dat emoties en verlangens volgend zijn en wetten en bepalingen leidend.

Ik werk andersom; vanuit mijn werk als gedragsanalist zijn bij mij de emoties, verlangens en gedrag bepalend en worden wet- en regelgevend volgend. Het gevolg hiervan is snellere effectiviteit, groter draagvlak, een snellere positieve synergie voor korte- en lange termijn.

“Ik snap nu waar de spanningen in mijn team vandaan komen”

Mijn insteek is altijd: “ mens, verlangens en gedrag “

Of we nu 10 mensen in een pand zetten (bedrijf) of 2 mensen in een huis (relatie) alles is te herleiden naar mens, verlangens en gedrag. Gedrag en verlangens  zijn te analyseren en daardoor te beïnvloeden, waardoor er een turn kan komen met als gevolg positieve synergie op zowel korte- als lange termijn. 

Neem contact op